นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 146 คน

เยี่ยมชม 41,423 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่

  • หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
  • โทรศัพท์ 056-713-986 โทรสาร 056-713-986
    อีเมล์ wangyai_sao@hotmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา