นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 120 คน

เยี่ยมชม 41,370 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 ธ.ค. 62ขอเชิญประชุมและร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๔/๒๕๖๒  แชร์  
15 ส.ค. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ แชร์  
15 ส.ค. 62ขอเชิญประชุมและร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่  แชร์  
13 ส.ค. 62รายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ แชร์  
8 ส.ค. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ แชร์  
8 ส.ค. 62ขอเชิญประชุมและร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๒  แชร์  
14 พ.ค. 62ขอเชิญประชุมและร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๒  แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา