นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 148 คน

เยี่ยมชม 41,425 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 มี.ค. 64ITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) แชร์  
29 ม.ค. 6410.2.43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
29 ม.ค. 6410.2.42 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
29 ม.ค. 6410.1.41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี แชร์  
29 ม.ค. 6410.1.40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน แชร์  
29 ม.ค. 6410.1.39 แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แชร์  
29 ม.ค. 6410.1.38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  แชร์  
29 ม.ค. 6410.1.37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต แชร์  
29 ม.ค. 6410.1.36 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี แชร์  
29 ม.ค. 6410.1.35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร แชร์  
29 ม.ค. 6410.1.34 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แชร์  
29 ม.ค. 649.5.33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แชร์  
29 ม.ค. 649.5.32 การเปิดโอกาสให้มีการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น แชร์  
29 ม.ค. 649.5.31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
29 ม.ค. 649.5.30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
29 ม.ค. 649.5.29 การส่งเสริมความโป่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏฺบัติการจัดเรื่องร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
29 ม.ค. 649.4.28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี แชร์  
29 ม.ค. 649.4.27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัมนาทรัพยากรบุคคล แชร์  
29 ม.ค. 649.4.26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
29 ม.ค. 649.4.25 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 43 รายการ
เปลี่ยนภาษา