นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 27 คน

เยี่ยมชม 20,320 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายประจวบ สีสุหร่าย

  นายก อบต.วังใหญ่

 • นายไทย วีระกุล

  รองนายก อบต.วังใหญ่

 • นายเจษฎา ชำนาญกิจ

  รองนายก อบต.วังใหญ่

 • นายวีรยุทธ์ พรมลี

  เลขานุการนายก อบต.วังใหญ่

เปลี่ยนภาษา