นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 129 คน

เยี่ยมชม 41,426 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
3 ก.ย. 06องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังประกาศ การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17 เม.ย. 06องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่3 บ้านด่านไทร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.
17 เม.ย. 06องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 480 ลบ.ม.
18 ธ.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
4 ต.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่ารายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13 ก.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563
11 มิ.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
10 ม.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยแผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562
3 ก.ค. 04องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่ารายงานผลการดำเนินการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
26 ธ.ค. 03องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน.pdf
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร29.แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร27.ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยา
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
9 เม.ย. 64เทศบาลตำบลแคมป์สนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง
9 เม.ย. 64เทศบาลตำบลแคมป์สนประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละครผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละครผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่าประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/74 | แสดง 20 จาก 1469 รายการ
เปลี่ยนภาษา