เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายณรงค์ - บ้านนางน้อย แจงพวงศรี หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมออบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าาน้ำ - หนองไซ จุดที่ 1 หมู่ที่ 13 บ้านท่าน้ำอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านต่อจากจุดเดิม พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวายอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามรายละเอียดที่แนบมานี้อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
การสอบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
วันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไผ่ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประชุมผู้ปกครองอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
พิธีถวายเครื่องราชสักการะพร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา (ภาคค่่ำ)อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา (ภาคเช้า)อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
โครงการยกย่องแม่ดีเด่นตำบลกองทูล ประจำปี 2563อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/71 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.75MB