นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 41,416 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 มี.ค. 63โครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  แชร์  
24 มิ.ย. 62รณรงค์ฉีดพ่นยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก แชร์  
20 พ.ค. 62อบต.วังใหญ่ เข้าร่วมโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟพุเตย ประจำปี 2562 แชร์  
28 เม.ย. 62กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้ประสบวาตภัย ตำบลวังใหญ่ แชร์  
17 เม.ย. 62กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรม Big cleaning Day ประจำปี 2562 แชร์  
18 มี.ค. 62รณรงค์การเลือกตั้้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม 2562 แชร์  
1 มี.ค. 62ประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
18 ม.ค. 62เดินรณรงค์แยกก่อนทิ้งในหมู่บ้าน ตำบลวังใหญ่ แชร์  
6 ส.ค. 61ขอเชิญประชุมและร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๑  แชร์  
6 ส.ค. 61โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
6 ส.ค. 61กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน ๙ วัดในเขตตำบลวังใหญ่ แชร์  
6 ส.ค. 61โครงการฝึกอบรมเยาวชนและอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แชร์  
25 มิ.ย. 61โครงการปลูกต้นไม้ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว แชร์  
25 มิ.ย. 61การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
15 มิ.ย. 61โครงการอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แชร์  
6 มิ.ย. 61ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.9 แชร์  
30 พ.ค. 61ประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ไทยนิยม ยั่งยืน  แชร์  
4 เม.ย. 61ประชาสัมพันธ์ การร่วมกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แชร์  
4 เม.ย. 61โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 แชร์  
29 ม.ค. 57ขั้นตอนการทำเครื่องเบญจรงค์ 4-ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 23 รายการ
เปลี่ยนภาษา