นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 31,400 คน

ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญประชุมและร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๑

6 สิงหาคม 2561 474 ครั้ง นางอัจฉรา พ่วงเต็ง แชร์  

ขอเชิญประชุมและร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่

สมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๑  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.137.62 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา