นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 82 คน

เยี่ยมชม 31,378 คน

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้ประสบวาตภัย ตำบลวังใหญ่

28 เมษายน 2562 239 ครั้ง นางอัจฉรา พ่วงเต็ง แชร์  

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
.215.50 KB   แสดงภาพ
.542.05 KB   แสดงภาพ
.430.93 KB   แสดงภาพ
.430.49 KB   แสดงภาพ
.360.98 KB   แสดงภาพ
.339.42 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 6 ภาพ

เปลี่ยนภาษา