นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 31,383 คน

ข่าวกิจกรรม

รณรงค์ฉีดพ่นยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

24 มิถุนายน 2562 177 ครั้ง นางอัจฉรา พ่วงเต็ง แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่  ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังใหญ่  รณรงค์ฉีดพ่นยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในตำบลวังใหญ่ 

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.310.28 KB   แสดงภาพ
.225.44 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 2 ภาพ

เปลี่ยนภาษา