นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 238 คน

เยี่ยมชม 31,422 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

9 มีนาคม 2563 106 ครั้ง นางอัจฉรา พ่วงเต็ง แชร์  

โครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.241.14 KB   แสดงภาพ
.267.48 KB   แสดงภาพ
.315.81 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 7 ภาพ

เปลี่ยนภาษา