เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

แชร์

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จัดประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เพื่อพิจารณา

ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเนื่องจากสาธารณภัย  จำนวน ๑  ราย  


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB