เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์

แชร์

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์  เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จังหวัดเพชรบูรณ์  (ฉบับที่ ๑)


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB