นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 123 คน

เยี่ยมชม 41,402 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ร่วมกับ รพ.สต.วังใหญ่ อสม. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ แชร์  
26 ม.ค. 64พนักงาน อบต.วังใหญ่ ร่วมมือร่วมใจล้างทำความสะอาด ตลาดนัดวังใหญ่ ม.๑ แชร์  
21 ม.ค. 64ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2564 แชร์  
11 ม.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่องการจัดสถานที่สำหรับผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลลักษณะเร่ขายฯ แชร์  
18 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์จาก กสทช. ปรับเปลี่ยนความถี่ดิจิตอลทีวีเป็นรายพื้นที่ แชร์  
17 ก.ย. 63โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
16 ก.ย. 63โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
6 ส.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลวังใหญ่ แชร์  
6 ส.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลวังใหญ่ แชร์  
3 ส.ค. 63ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลวังใหญ่ (วันที่ 3-5 สิงหาคม พ.ศ. 2563) แชร์  
9 ก.ค. 63โครงการผ้าป่าขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แชร์  
3 ก.ค. 63การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ แชร์  
30 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แชร์  
22 เม.ย. 63การประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) แชร์  
9 เม.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กับกองช่าง แชร์  
9 เม.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่องานจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
9 เม.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นขอข้อมูลข่าวสารและขอรับบริการน้ำดื่มอุปโภคบริโภค แชร์  
9 เม.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
9 เม.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ แชร์  
30 มี.ค. 63โครงการ/กิจกรรม รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันสุนัขแมว ภายในตำบลวังใหญ่ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 56 รายการ
เปลี่ยนภาษา