นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 56 คน

เยี่ยมชม 31,377 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการผ้าป่าขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

9 กรกฎาคม 2563 62 ครั้ง นางอัจฉรา พ่วงเต็ง แชร์  

โครงการผ้าป่าขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

   องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่  จัดทำโครงการ "โครงการผ้าป่าขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓"  โดยขอรับขยะรีไซเคิลจากประชาชนตำบลวังใหญ่ทุกหมู่บ้าน   เพื่อนำมาจัดทำกองผ้าป่าสามัคคี  ระยะเวลาการรับบริจาคขยะภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓   และจะได้ดำเนินการต่อไป

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.501.56 KB   แสดงภาพ
.467.67 KB   แสดงภาพ
.190.43 KB   แสดงภาพ
.434.01 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา