นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 31,387 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

3 กรกฎาคม 2563 56 ครั้ง นางอัจฉรา พ่วงเต็ง แชร์  

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จัดประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เพื่อพิจารณา

ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเนื่องจากสาธารณภัย  จำนวน ๑  ราย  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.256.26 KB   แสดงภาพ
.260.63 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา