นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 109 คน

เยี่ยมชม 31,380 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลวังใหญ่ (วันที่ 3-5 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

3 สิงหาคม 2563 67 ครั้ง นางอัจฉรา พ่วงเต็ง แชร์  

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลวังใหญ่ 

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3-5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ในเวลาราชการ 08.30-16.30น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่

รับอาสาสมัครบริบาลประจำตำบลวังใหญ่ 2 อัตรา

รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้

 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.3.08 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา