นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 82 คน

เยี่ยมชม 31,393 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

16 กันยายน 2563 48 ครั้ง นางอัจฉรา พ่วงเต็ง แชร์  

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
.209.62 KB   แสดงภาพ
.218.43 KB   แสดงภาพ
.205.12 KB   แสดงภาพ
.167.00 KB   แสดงภาพ
.245.07 KB   แสดงภาพ
.213.45 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา