นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 70 คน

เยี่ยมชม 31,407 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

17 กันยายน 2563 52 ครั้ง นางอัจฉรา พ่วงเต็ง แชร์  

เอกสารแนบ 15 ไฟล์
.506.07 KB   แสดงภาพ
.508.86 KB   แสดงภาพ
.311.06 KB   แสดงภาพ
.257.39 KB   แสดงภาพ
.335.22 KB   แสดงภาพ
.291.87 KB   แสดงภาพ
.384.43 KB   แสดงภาพ
.398.91 KB   แสดงภาพ
.319.17 KB   แสดงภาพ
.425.95 KB   แสดงภาพ
.404.08 KB   แสดงภาพ
.392.84 KB   แสดงภาพ
.449.64 KB   แสดงภาพ
.366.26 KB   แสดงภาพ
.339.89 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา