นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 66 คน

เยี่ยมชม 31,410 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

พนักงาน อบต.วังใหญ่ ร่วมมือร่วมใจล้างทำความสะอาด ตลาดนัดวังใหญ่ ม.๑

26 มกราคม 2564 14 ครั้ง นางอัจฉรา พ่วงเต็ง แชร์  

      อบต.วังใหญ่ ร่วมมือร่วมใจล้างทำความสะอาด ตลาดนัดวังใหญ่ ม.๑   เพื่อป้องกันโรคโควิด - ๑๙    

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
ล้างตลาดนัดวัดวังใหญ่281263_๒๐๑๒๒๘_24.jpg495.86 KB   แสดงภาพ
ล้างตลาดนัดวัดวังใหญ่281263_๒๐๑๒๒๘_58.jpg360.80 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา