นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 217 คน

เยี่ยมชม 31,423 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ร่วมกับ รพ.สต.วังใหญ่ อสม. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙

26 มกราคม 2564 15 ครั้ง นางอัจฉรา พ่วงเต็ง แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ร่วมกับ รพ.สต.วังใหญ่ อสม. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙

จัดตลาดนัด บริเวณวัดวังใหญ่  หมู่ที่ ๑    ทุกวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ของสัปดาห์

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
คัดกรองโควิด_๒๑๐๑๒๖_1.jpg311.02 KB   แสดงภาพ
คัดกรองโควิด_๒๑๐๑๒๖.jpg232.07 KB   แสดงภาพ
คัดกรองโควิด_๒๑๐๑๒๖_0.jpg313.38 KB   แสดงภาพ
คัดกรองโควิด_๒๑๐๑๒๖_2.jpg460.36 KB   แสดงภาพ
คัดกรองโควิด_๒๑๐๑๒๖_3.jpg231.67 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา