นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 57 คน

เยี่ยมชม 31,386 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2564

21 มกราคม 2564 12 ครั้ง นางอัจฉรา พ่วงเต็ง แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
หนังสือส่ง ห้ามเผาป่า1.jpg176.02 KB   แสดงภาพ
หนังสือส่ง ห้ามเผาป่า2.jpg220.26 KB   แสดงภาพ
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความร่วมมือห้ามเผาป่า 2564.pdf987.51 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา