นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 85 คน

เยี่ยมชม 31,398 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กับกองช่าง

9 เมษายน 2563 66 ครั้ง นางอัจฉรา พ่วงเต็ง แชร์  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กับกองช่าง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.868.43 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา