เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตำบลวังใหญ่2914 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ วิธีประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี643 ก.ค. 62
รณรงค์ฉีดพ่นยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก4124 มิ.ย. 62
อบต.วังใหญ่ เข้าร่วมโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟพุเตย ประจำปี 256214820 พ.ค. 62
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้ประสบวาตภัย ตำบลวังใหญ่11628 เม.ย. 62
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรม Big cleaning Day ประจำปี 256210617 เม.ย. 62
ประชาคมระดับตำบล 2562824 เม.ย. 62
รณรงค์การเลือกตั้้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม 256211518 มี.ค. 62
ประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562961 มี.ค. 62
เดินรณรงค์แยกก่อนทิ้งในหมู่บ้าน ตำบลวังใหญ่9118 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ5812 ธ.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ 13819 ต.ค. 61
ขอประชาสัมพันธ์ ขอเขิญชวนยื่นแบบฯและชำระภาษี ประจำปี 2561 ชำระได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ตามวันและเวลาทางราชการ16111 ต.ค. 61
รับร้องเรียนร้องทุกข์702 ต.ค. 61
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์2216 ส.ค. 61
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน ๙ วัดในเขตตำบลวังใหญ่2546 ส.ค. 61
โครงการฝึกอบรมเยาวชนและอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑2316 ส.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ วิธีประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายในองค์กร 503 ก.ค. 61
ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน393 ก.ค. 61
โครงการปลูกต้นไม้ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว26425 มิ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB