เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลวังใหญ่86 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลวังใหญ่86 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลวังใหญ่ (วันที่ 3-5 สิงหาคม พ.ศ. 2563)113 ส.ค. 63
โครงการผ้าป่าขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓149 ก.ค. 63
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลวังใหญ่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓113 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก830 เม.ย. 63
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)1222 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กับกองช่าง269 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่องานจัดซื้อจัดจ้าง269 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นขอข้อมูลข่าวสารและขอรับบริการน้ำดื่มอุปโภคบริโภค209 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง259 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์139 เม.ย. 63
โครงการ/กิจกรรม รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันสุนัขแมว ภายในตำบลวังใหญ่530 มี.ค. 63
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์6325 มี.ค. 63
โครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 359 มี.ค. 63
กิจกรรมเดินรณรงค์โรคไข้เลือดออก42 มี.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563727 ม.ค. 63
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563)193 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 25621230 ต.ค. 62
โครงการเยี่ยมบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562710 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB