เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตำบลวังใหญ่914 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ วิธีประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี493 ก.ค. 62
รณรงค์ฉีดพ่นยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก1824 มิ.ย. 62
อบต.วังใหญ่ เข้าร่วมโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟพุเตย ประจำปี 25628820 พ.ค. 62
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้ประสบวาตภัย ตำบลวังใหญ่7728 เม.ย. 62
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรม Big cleaning Day ประจำปี 25627717 เม.ย. 62
ประชาคมระดับตำบล 2562654 เม.ย. 62
รณรงค์การเลือกตั้้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม 25626818 มี.ค. 62
ประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562711 มี.ค. 62
เดินรณรงค์แยกก่อนทิ้งในหมู่บ้าน ตำบลวังใหญ่7018 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ3912 ธ.ค. 61
ขอประชาสัมพันธ์ ขอเขิญชวนยื่นแบบฯและชำระภาษี ประจำปี 2561 ชำระได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ตามวันและเวลาทางราชการ13211 ต.ค. 61
รับร้องเรียนร้องทุกข์542 ต.ค. 61
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์1966 ส.ค. 61
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน ๙ วัดในเขตตำบลวังใหญ่2166 ส.ค. 61
โครงการฝึกอบรมเยาวชนและอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑2006 ส.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ วิธีประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายในองค์กร 353 ก.ค. 61
ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน293 ก.ค. 61
โครงการปลูกต้นไม้ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว23725 มิ.ย. 61
การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น19825 มิ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB