เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


"การคมนาคมก้าวหน้า เกษตกรรมล้ำค่า
เพิ่มพูนการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญา
เดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "

0.02s. 0.50MB