เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายประจวบ สีสุหร่าย

  นายก อบต.วังใหญ่

 • นายไทย วีระกุล

  รองนายก อบต.วังใหญ่

 • นายเจษฎา ชำนาญกิจ

  รองนายก อบต.วังใหญ่

 • นายวีรยุทธ์ พรมลี

  เลขานุการนายก อบต.วังใหญ่0.02s. 0.50MB