นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 202 คน

เยี่ยมชม 41,356 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายประจวบ สีสุหร่าย

  นายก อบต.วังใหญ่

  0979185323,0875243420

 • นายไทย วีระกุล

  รองนายก อบต.วังใหญ่

  0613818459

 • นายเจษฎา ชำนาญกิจ

  รองนายก อบต.วังใหญ่

 • นายวีรยุทธ์ พรมลี

  เลขานุการนายก อบต.วังใหญ่

  0899594663

เปลี่ยนภาษา