นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 148 คน

เยี่ยมชม 41,364 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 มิ.ย. 63หลักเกณฑ์การการจัดหาทรัพยากรบุคคล 2563 แชร์  
7 พ.ค. 63แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) แชร์  
26 มิ.ย. 62หลักเกณฑ์การการจัดหาทรัพยากรบุคคล แชร์  
8 ม.ค. 62ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
16 ต.ค. 61นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
16 ต.ค. 61รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี แชร์  
18 ม.ค. 61ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนตำบล แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา