นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 397 คน

เยี่ยมชม 41,340 คน

แผนแม่บทสารสนเทศ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 พ.ค. 63แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร ( IT Master Plan ) พ.ศ.2561 – 2563  แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา