นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 126 คน

เยี่ยมชม 41,421 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 ก.พ. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่1 พ.ศ. 2561-2565 ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
26 มิ.ย. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 แชร์  
21 มิ.ย. 62ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี แชร์  
7 มิ.ย. 62จดหมายข่าวการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 แชร์  
25 มิ.ย. 61ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  แชร์  
25 มิ.ย. 61ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ แชร์  
15 ก.พ. 61แผนผังการกำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมฉบับที่1 พ.ศ. 2561-2564 แชร์  
15 ก.พ. 61จดหมายข่าวประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา