นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 168 คน

เยี่ยมชม 41,439 คน

ประมวลจริยธรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 พ.ค. 63ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ แชร์  
1 ต.ค. 62โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62สรุปการจัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2562 แชร์  
29 ม.ค. 62ประกาศประมวลจริยธรรม ประจำปี 2562 อบต.วังใหญ่ แชร์  
11 ก.ย. 61ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
6 ก.ย. 61ประกาศเรื่องใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.) 2561-2564 แชร์  
25 มิ.ย. 61ประกาศประมวลจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ อบต.วังใหญ่ แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา