นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 111 คน

เยี่ยมชม 41,434 คน

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 พ.ค. 63คำสั่งลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แชร์  
7 พ.ค. 63ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริการน้ำอุปโภค-บริโภค แชร์  
1 ต.ค. 61การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา