นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 114 คน

เยี่ยมชม 41,431 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาด เล็ก กลุ่มหนองโป่ง อ่างหิน หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแบบ มาตรฐานกรมทรัพยากรน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
10 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาด เล็ก หน้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านวังใหญ่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแบบ มาตรฐานกรมทรัพยากรน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
25 มี.ค. 63ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก กลุ่มหนองโป่ง อ่างหิน หมู่ที่ 3 ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
24 มี.ค. 63ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หน้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านวังใหญ่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
12 มี.ค. 63เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
21 ต.ค. 62ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้าตัวยู ถนนสาย บ.วังใหญ่-บ.รวมทรัพย์ กม.ที่ 0+400-กม.ที่ 0+500 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ กว้าง 0.40 ลึก 0.50-0.55 เมตร ความยาว 100 เมตร แชร์  
8 ก.ค. 62ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 โครงการ แชร์  
21 ม.ค. 62ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ105-07 สายบ้านวังทองสามัคคี หมู่ที่ 9 ต.วังใหญ่ - บ้านวงษ์ทอง หมู่ที่ 11 ต.พุเตย แชร์  
8 ม.ค. 62ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ105-07 สายบ้านวังทองสามัคคี หมู่ที่ 9 ต.วังใหญ่ - บ้านวงษ์ทอง หมู่ที่ 11 ต.พุเตย แชร์  
8 ม.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ แชร์  
18 ส.ค. 60 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 10 โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา