นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 41,385 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 ธ.ค. 62โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านวังใหญ่ ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ แชร์  
21 ต.ค. 62ราคากลางงานซ่อมแซมถนนผิวทางหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ แชร์  
21 ต.ค. 62ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้าตัวยู ถนนสาย บ.วังใหญ่-บ.รวมทรัพย์ กม.ที่ 0+400-กม.ที่ 0+500 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ กว้าง 0.40 ลึก 0.50-0.55 เมตร ความยาว 100 เมตร แชร์  
10 ก.ย. 62ราคากลางงานวางท่อลอดระบายน้ำถนน สายสามแยกบ้านวังน้อย - บ้านยางตอ หมู่ที่ 4 บ้านยางตอ ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ แชร์  
9 ก.ย. 62ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ยางตอ - บ้านหนองโป่ง (ช่วงหน้าวัดยางตอ) หมู่ที่ ๔ บ้านยางตอ ตําบลวังใหญ่ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
9 ก.ย. 62ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดไทรงามธรรมาราม -กลุ่มนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร ไหล่ทางประเภท หินคลุก จำนวน 2 ข้าง แชร์  
9 ก.ย. 62ราคากลางงานซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 2-1.80 x 1.80 x 6.00 ม หมู่ที่ 1 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  แชร์  
9 ก.ย. 62ราคากลางซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร แชร์  
8 ก.ค. 62ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเต่า หมู่ที่ 7 บ้านดาดอุดม แชร์  
8 ก.ค. 62ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.ไทรงาม-บ.ซับยาง หมู่ที่ 10 บ้านซับยาง แชร์  
8 ก.ค. 62ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปัญญาวิเศษ หมู่ที่ 9 บ้านวังทองสามัคคี  แชร์  
8 ก.ค. 62ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังไทร หมู่ที่ 8 บ้านซับตะเคียน แชร์  
8 ก.ค. 62ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าวัดหนองปลาไหล หมู่ที่ 6 บ้านหนองปลาไหล แชร์  
8 ก.ค. 62ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.ยางตอ - บ.หนองโป่ง หมู่ที่ 4 บ้านยางตอ แชร์  
8 ก.ค. 62ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านวังน้อย แชร์  
8 ก.ค. 62ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.วังใหญ่ - บ.หนองโป่ง หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง แชร์  
1 เม.ย. 62โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คสล. บริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
28 ธ.ค. 61เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พช ถ.105-07 บ.วังทองสามัคคี ม.9 ต.วังใหญ่-บ.วงษ์ทอง ม.11 ต.พุเตย แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ
เปลี่ยนภาษา