นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 249 คน

เยี่ยมชม 31,420 คน

ประกาศราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้าตัวยู ถนนสาย บ.วังใหญ่-บ.รวมทรัพย์ กม.ที่ 0+400-กม.ที่ 0+500 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ กว้าง 0.40 ลึก 0.50-0.55 เมตร ความยาว 100 เมตร

21 ตุลาคม 2562 81 ครั้ง นางอัจฉรา พ่วงเต็ง แชร์  

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
.207.98 KB ดาวน์โหลด
.153.72 KB ดาวน์โหลด
.169.71 KB ดาวน์โหลด
.194.18 KB ดาวน์โหลด
.198.73 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา