นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 242 คน

เยี่ยมชม 31,418 คน

ประกาศราคากลาง

ราคากลางซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร

9 กันยายน 2562 80 ครั้ง นางอัจฉรา พ่วงเต็ง แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.144.18 KB ดาวน์โหลด
.172.63 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา