นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 89 คน

เยี่ยมชม 31,394 คน

ประกาศราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ยางตอ - บ้านหนองโป่ง (ช่วงหน้าวัดยางตอ) หมู่ที่ ๔ บ้านยางตอ ตําบลวังใหญ่ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

9 กันยายน 2562 111 ครั้ง นางอัจฉรา พ่วงเต็ง แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.145.35 KB ดาวน์โหลด
.218.85 KB ดาวน์โหลด
.257.12 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา