นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 87 คน

เยี่ยมชม 31,395 คน

ประกาศราคากลาง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านวังใหญ่ ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

13 ธันวาคม 2562 124 ครั้ง นางอัจฉรา พ่วงเต็ง แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.66.70 KB ดาวน์โหลด
.128.81 KB ดาวน์โหลด
.161.56 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา