นายประจวบ สีสุหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-713739

ออนไลน์ 404 คน

เยี่ยมชม 41,343 คน

รายงานการจัดเก็บรายได้
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 มิ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา