เมนูหลัก

บริการประชาชน - ประมวลจริยธรรม

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25614194
ประกาศเรื่องใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.) 2561-2564382
ประกาศประมวลจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ อบต.วังใหญ่1148

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB