เมนูหลัก

บริการประชาชน - ประมวลจริยธรรม

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่217
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2563212
สรุปการจัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2562113
ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25614232
ประกาศเรื่องใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.) 2561-2564399
ประกาศประมวลจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ อบต.วังใหญ่1160

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB