เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล       ตำบลวังใหญ่ เดิมขึ้นอยู่กับตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี ซึ่งประชาชนได้อพยพมาจากจังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ และภาคอีสาน โดยมีคนพื้นเพจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่น้อย ที่ชื่อ ตำบลวังใหญ่ เนื่องจากมีคลองวังใหญ่ ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์ จึงเรียกชื่อวังใหญ่ ตามชื่อลำคลอง
0.01s. 0.50MB